HASIL CABANG PERLOMBAAN STQNXXV KALBAR

I. CABANG TILAWAH ALQUR’AN

A. GOLONGAN ANAK-ANAK

QARI TERBAIK

QARI HARAPAN

QARI’AH TERBAIK

QARI’AH HARAPAN

B. GOLONGAN DEWASA

QARI TERBAIK

QARI HARAPAN

QARI’AH TERBAIK

QARI’AH HARAPAN

II. CABANG HIFZH ALQUR’AN

A. GOLONGAN 1 JUZ DAN TILAWAH

HAFIZH TERBAIK

HAFIZH HARAPAN

HAFIZHAH TERBAIK

HAFIZHAH HARAPAN

B. GOLONGAN 5 JUZ DAN TILAWAH

HAFIZH TERBAIK

HAFIZH HARAPAN

HAFIZHAH TERBAIK

HAFIZHAH HARAPAN

C. GOLONGAN 10 JUZ

HAFIZH TERBAIK

HAFIZH HARAPAN

HAFIZHAH TERBAIK

HAFIZHAH HARAPAN

D. GOLONGAN 20 JUZ

HAFIZH TERBAIK

HAFIZH HARAPAN

HAFIZHAH TERBAIK

HAFIZHAH HARAPAN

E. GOLONGAN 30 JUZ

HAFIZH TERBAIK

HAFIZH HARAPAN

HAFIZHAH TERBAIK

HAFIZHAH HARAPAN

III. CABANG MUSABAQAH HADITS

A. GOLONGAN HAFALAN 100 HADITS DENGAN SANAD

MUHADDITS TERBAIK

MUHADDITS HARAPAN

MUHADDITSAH TERBAIK

MUHADDITSAH HARAPAN

B. GOLONGAN HAFALAN 500 HADITS TANPA SANAD

MUHADDITS TERBAIK

MUHADDITS HARAPAN

MUHADDITSAH TERBAIK

MUHADDITSAH HARAPAN

IV. CABANG TAFSIR AL QUR’AN

A. GOLONGAN BAHASA ARAB

MUFASSIR TERBAIK

MUFASSIR HARAPAN

MUFASSIRAH TERBAIK

MUFASSIRAH HARAPAN